Ízelítő – egy konkrét téma kidolgozva

TÉMA: "Küzdelem, kitartás"

Mi újság veled? (Dobjunk fel egy témát kötetlen beszélgetésre, amíg mindenki megérkezik) "Szoktatok híreket nézni? Van, ami foglalkoztat belőle?"

Felvezető játék javaslat: Lufidobálós. Mindenki kap egy színes lufit, amire alkoholos fixel rárajzolhat valamit, és felfújja. Elkezdik dobálni, de nem eshetnek le a lufik - mindenki csak egyszer nyúlhat a sajátjához. Egy idő után csak néhány lufi marad a levegőben. A végén mindenki elmondhatja, sikerült-e figyelemmel kísérnie a sajátját, esetleg mikor adta fel?

Sütemény

Adjunk hálát Istennek! Ha a csapat nem szokott énekelni: Olvassunk fel egy ének szövegét, pl. „Oly jó tudni azt, kezedben az életem…”

Filmjavaslat: Részlet a "Végtelen hit" c. filmből: https://www.youtube.com/watch?v=3obMzbmpMVE

Tegyük fel a következő kérdéseket:

 • Mi a küzdelem és miben nyilvánul meg?
 • Mi a kitartás?
 • Miért érdemes küzdeni?
 • Mi a könnyebb: egyedül küzdeni, vagy megkérni másokat, hogy segítsenek?
 • Hogyan nyilvánul meg a küzdelem a természetben?
 • Van valaki, aki küzd érted?
 • Van olyan ember, akinek semmiért sem kell megküzdeni?
 • Mikor kell feladni egy küzdelmet?

Mi a véleményük? (Kérjük meg a résztvevőket, hogy fejtsék ki véleményüket, egészítsék ki a megkezdett mondatokat. Amennyiben nem aktív a csapat, akkor mi magunk kínálhatunk néhány válaszlehetőséget.)

 • Akkor tudok küzdeni valamiért, ha...
 • Könnyű kitartani pl. ... mellett.
 • Az ember azért adja fel olyan könnyen a küzdelmet, mert...

Melyik lehetőséget választanák?

 • Ha nehézség előtt állok, akkor:átgondolom a helyzetet és megpróbálom legyőzni az akadályt
  • teljes erőbedobással küzdök, még ha ez mások kárára is van
  • feladom
  • segítséget kérek mástól
  • keresek egy bűnbakot, és azt szidom
  • úgy teszek, mintha az nem lenne nehézség
  • Istenhez kiáltok, imádkozom
  • megkérek valakit, hogy imádkozzon értem

Kinek milyen tapasztalata van a következő állításokkal?

 • A küzdelemnek mindig van jutalma.
 • Az előttem álló nehézségeket lehet akadálynak vagy lehetőségnek tekinteni.
 • Nincsen olyan nagy próbatétel, amihez Isten ne adna elég erőt megküzdeni vele - de a kitartás rajtunk múlik.
 • Amiért nem kell megküzdeni, az nem is értékes.

Ige - Bibliai példák:

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek” (Jk 1,12).

„…de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Fil 3,14).

 

(Miután sok vélemény és jó pár életterületet érintettünk, mutassunk pár példát a Bibliából is.)

 • A vándorló nép küzdelmei a pusztában és az ígéret földért
 • Dániel állhatatossága a fogságban
 • Jézus harca a Getsemáné-kertben
 • Pál küzdelme az evangéliumért

Imaközösség: Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le, az elhangzottakból mi volt számukra új, érdekes vagy megdöbbentő. Mindenki kapjon lehetőséget átgondolni, hogy pillanatnyilag mivel kell megküzdenie, van-e hozzá kellő ereje és segítsége. Alkossunk 3-as csoportokat, ahol mindenki elmondhatja küzdelmeit – ezután kis csoportokban imádkozzanak egymásért. A végén mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot.

Cél: Tudatosítsák, hogy nem mindent lehet könnyen elérni, de amiért küzdeni kell, az annál értékesebb. Hogy a küzdelem sokat formálhat az emberen. Hogy a küzdelmekben nem kell, hogy egyedül legyünk. Tanuljunk meg segítséget és tanácsot kérni. Hogy vannak előre látható küzdelmek, amikre fel lehet készülni.

Ha az összes többi témát is szeretnéd látni, egyszerűen regisztrálj!